Mobilno plačevanje z VALÚ Moneto
Pogoji plačevanja
  • Plačnik mora biti uporabnik sistema VALÚ Moneta ali aplikacije VALÚ.
  • Limit na VALÚ Moneti mora omogočati plačilo zneska e-storitve.

Postopek plačevanja
Plačnik kot način plačila izbere VALÚ Moneto. Sistem UJP e-plačila ga preusmeri na spletno stran VALÚ, kjer sledi navodilom za izvedbo plačila.


Plačnik je po končanem postopku plačevanja preusmerjen na stran ponudnika e-storitve z obvestilom o uspešno zaključenem postopku. Hkrati se v UJP e-plačilih kreira račun za uspešno opravljeno plačilo. Račun se lahko:
  • shrani v PDF obliki,
  • natisne,
  • izvozi v XML obliki,
  • posreduje na elektronski naslov (ki je bil predhodno vnesen na prvi strani UJP e-plačil).

Težave pri plačevanju
Plačnik v primeru težav natančno prepiše prikazano napako ali naredi kopijo ekranske slike, ki jo priloži ob prijavi napake na elektronski naslov e-placila@ujp.gov.si.

Več
Podrobnejši Postopki plačevanja z VALÚ Moneto in aplikacijo VALÚso objavljena na spletnih straneh VALÚ.
Na prvo stran navodil