Plačevanje s plačilnimi karticami Visa, Maestro, Mastercard


Pogoji plačevanja
  • Plačnik mora biti imetnik veljavne plačilne kartice.
  • Limit na plačilni kartici mora omogočati plačilo zneska e-storitve.
  • Banka, izdajateljica kartice Maestro, mora kartico najprej aktivirati.

Postopek plačevanja
Plačnik za izbrano e-storitev kot način plačila izbere eno izmed zgoraj navedenih kartic. Na strani UJP e-plačil se prikažejo vnosna polja za vnos podatkov o kartici.

                   

V primeru Maestro kartice se v polje ŠTEVILKA KARTICE vpiše podatek, ki je zapisan na zadnji strani kartice kot 19 mestna št. kartice/PAN. V polje VELJA DO se podatek vpiše v obliki MM/LL.

Za kreditne kartice je poleg številke kartice (zapisana je na prvi strani kartice) in veljavnosti kartice, zahtevan tudi vnos trimestne kode (CVV2/CVC2), ki je zapisana na zadnji strani kartice (primer na sliki spodaj). V kolikor vaša kartica te kode nima, pustite polje za vnos le te prazno.  


MOČNA AVTENTIKACIJA

S 1. 1. 2021 so pričela veljati nova pravila na področju varnega spletnega plačevanja s plačilnimi karticami. Postopek močne avtentikacije plačilne transakcije oziroma prepoznavnosti pristnosti plačnika zahteva preverjanje najmanj dveh ustreznih varnostnih elementov, ki se določajo z naslednjimi načeli:
- nekaj, kar veste samo vi (geslo, PIN, koda, odgovor na varnostno vprašanje, …)
- nekaj, kar imate (pametni telefon ali druga mobilna naprava, ..)
- nekaj, kar ste (prstni odtis, glas, obraz, ..).

Način močne dvostopenjske avtentikacije določi posamezni izdajatelj plačilne kartice. Npr. Nova KBM - mDenarnica, NLB - NLB Pay, Delavska Hranilnica - DH Denarnik.

Plačnik je po končanem postopku plačevanja preusmerjen na stran ponudnika e-storitve z obvestilom o uspešno zaključenem postopku. Hkrati se v UJP e-plačilih kreira račun za uspešno opravljeno plačilo. Račun se lahko:
  • shrani v PDF obliki,
  • natisne,
  • izvozi v XML obliki,
  • posreduje na elektronski naslov (ki ga je plačnik predhodno vnesel na prvi strani UJP e-plačil).

Težave pri plačevanju
Plačnik v primeru težav natančno prepiše prikazano napako ali naredi kopijo ekranske slike, ki jo priloži ob prijavi napake na elektronski naslov e-placila@ujp.gov.si.

Na prvo stran navodil