Mobilno plačevanje z mBills
Pogoji plačevanja
  • Plačnik mora biti uporabnik storitve mBills.

Postopek plačevanja
Plačnik kot način plačila izbere mBills. Sistem UJP e-plačila ga preusmeri na spletno stran, kjer sledi navodilom za izvedbo plačila.

Plačnik je po končanem postopku plačevanja preusmerjen na stran ponudnika e-storitve z obvestilom o uspešno zaključenem postopku. Hkrati se v UJP e-plačilih kreira račun za uspešno opravljeno plačilo. Račun se lahko:
  • shrani v PDF obliki,
  • natisne,
  • izvozi v XML obliki,
  • posreduje na elektronski naslov (ki je bil predhodno vnesen na prvi strani e-plačil).

Težave pri plačevanju
Plačnik v primeru težav natančno prepiše prikazano napako ali naredi kopijo ekranske slike, ki jo priloži ob prijavi napake na elektronski naslov e-placila@ujp.gov.si.

Več
Podrobnejše informacije o mobilnem plačevanju z mBills so vam na voljo na spletni strani storitve mBills.
Na prvo stran navodil