Plačevanje s plačilno kartico Diners Club

Pogoji plačevanja
  • Plačnik mora biti imetnik veljavne plačilne kartice.
  • Limit na plačilni kartici mora omogočati plačilo zneska e-storitve.

Postopek plačevanja
Plačnik za izbrano e-storitev kot način plačila izbere eno izmed zgoraj navedenih kartic. Sistem UJP e-plačila preusmeri plačnika na spletno stran procesnega centra oziroma plačilnega servisa. Plačnik na tej strani sledi navodilom za izvedbo plačila.
Za kreditne kartice je poleg številke kartice (zapisana je na prvi strani kartice) in veljavnosti kartice, zahtevan tudi vnos trimestne kode (CVV2/CVC2), ki je zapisana na zadnji strani kartice (primer na sliki spodaj).


Plačnik je po končanem postopku plačevanja preusmerjen na stran ponudnika e-storitve z obvestilom o uspešno zaključenem postopku. Hkrati se v UJP e-plačilih kreira račun za uspešno opravljeno plačilo. Račun se lahko:
  • shrani v PDF obliki,
  • natisne,
  • izvozi v XML obliki,
  • posreduje na elektronski naslov (ki ga je plačnik predhodno vnesel na prvi strani UJP e-plačil).

Težave pri plačevanju
Plačnik v primeru težav natančno prepiše prikazano napako ali naredi kopijo ekranske slike, ki jo priloži ob prijavi napake na elektronski naslov e-placila@ujp.gov.si.

Na prvo stran navodil