Plačevanje preko spletne banke Bank@Net
Pogoji plačevanja
  • Plačnik mora biti komitent NOVE KBM in uporabnik spletne banke Bank@Net.
  • Osnovna nastavitev prijave v Bank@Net je z uporabniškim imenom in geslom.
  • Kritje na bančnem računu Bank@Net mora omogočati plačilo zneska e-storitve.

Postopek plačevanja
Plačnik za izbrano e-storitev kot način plačila izbere Bank@Net. UJP e-plačila uporabnika preusmerijo na vstopno stran spletne banke Bank@Net, kjer se prijavi z uporabniškim imenom in geslom. V spletni banki Bank@Net je plačilni nalog že ustrezno izpolnjen, tako da plačnik le še preveri in potrdi plačilo e-storitve.

Plačnik je po končanem postopku plačevanja preusmerjen na stran ponudnika e-storitve z obvestilom o uspešno zaključenem postopku. Hkrati se v UJP e-plačilih kreira račun za uspešno opravljeno plačilo. Račun se lahko:
  • shrani v PDF obliki,
  • natisne,
  • izvozi v XML obliki,
  • posreduje na elektronski naslov (ki je bil predhodno vnesen na prvi strani UJP e-plačil).

Težave pri plačevanju
Plačnik v primeru težav natančno prepiše prikazano napako ali naredi kopijo ekranske slike, ki jo priloži ob prijavi napake na elektronski naslov e-placila@ujp.gov.si.

Več
Podrobnejši postopki plačevanja preko spletne banke Bank@Net so objavljeni na spletnih straneh Bank@Net.
Na prvo stran navodil